• KONTAKTNÝ FORMULÁR

   Druh ozvučenia / osvetlenia
   (napr. festival, koncert, stužková, firemná oslava a pod.)

   Dátum podujatia (od - do)

   Trvanie / počet dní

   Meno a priezvisko objednávateľa*

   Adresa miesta podujatia

   Telefónny kontakt*

   E-mail*

   Spôsob platby (hotovosť, prevod na účet)

   Preprava aparatúry (zabezpečí dodávateľ, atď...)

   Ak ste firma, uveďte jej názov a údaje, na ktoré chcete aby sa vystavil daňový doklad

   Názov firmy

   Adresa

   IČO

   IČ DPH

   Doplňujúce informácie

  •  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


    

  • Obchodné podmienky pri ozvučení a osvetlení:

   Cena osvetlenia a ozvučenia je stanovená na základe osobného dojednania a následne písomného potvrdenia.

   * povinné údaje